TIENSTAPPENPLAN       REGISTREREN       INLOGGEN

Belastingen voor eigenaren van Catalaans onroerend goed

Of u nu ingezetene bent of wordt van Catalonië of belastingplichtig blijft in Nederland, u krijgt te maken met Catalaanse belastingen.
Als eigenaar, verhuurder of verkoper moet u belasting betalen, of u die ook altijd daadwerkelijk gaat afdragen is een ander verhaal. Dat er wegen zijn om de belastingdruk te verlagen doen de meest wilde verhalen de ronde. In Spanje is het een 'sport' de belasting te ontduiken. Dat vroeg of laat ook hier de systemen aan elkaar gekoppeld worden is een zekerheid.
Sluit niet uit dat men ooit achterstallige belating komt innen.

Inkomstenbelasting
(=Impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF)
In Catalonië is de inkomstenbelasting progressief, oplopende van 20% tot 50%. U kunt als Spaans ingezetene hypotheeklasten mindering brengen op uw inkomen.

Vermogensbelasting
(=Impuesto extraordinario sobre el patrimonio)
Inwoners van Spanje hebben een belastingvrije voet die echter niet voor niet-residenten geldt. Het tarief loopt van 0,2% tot 2,5%. Velen betalen geen vermogensbelasting, voor u als Nederlander maakt dat geen verschil voor de Nederlandse fiscus, die kijken alleen of er een vermogensbelasting heffing is. En die is er.

Onroerendgoedbelasting
(=Impuesto sobre bienes inmeubles)
De eigenaar van onroerend goed betaalt tot 0,9% onroerendgoedbelasting. De percentages verschillen per gemeente.

Inkomstenbelasting niet-residenten
(mensen zonder Catalaanse verblijfsvergunning)
De Spaanse fiscus belast buitenlandse huizenbezitters met een soort 'huurwaardeforfait'. Deze belasting wordt niet geheven voor Spanjaarden zelf. Over 2% van de kadasterwaarde is men 25% belasting schuldig, indien het huis niet verhuurd wordt. Als u het huis verhuurt, moet u over de huurinkomsten 25% belasting betalen, dit bedrag dient ingehouden te worden door degene die uw huis verhuurd.

Belasting over waardevermeerdering van grond
(=Plusvalia)
Bij verkoop van uw huis met grond dient u altijd over de waardestijging van de grond aan de gemeente belasting te betalen, ongeacht de duur dat u de grond bezit. Dit is doorgaans een laag bedrag omdat het percentage niet hoog is en men uitgaat van de fiscale waarde, niet de verkoopwaarde

Winstbelasting
(=Impuesto sobre incremento de patrimonio de la venta de un bien inmueble)
Op 1 januari 2007 is de regeling voor ingezetenen en niet-residenten dichter naar elkaar toe gekomen maar nog altijd bestaat er een verschil.
De regeling dat als de winst geherinvesteerd wordt in een andere woning u in sommige gevallen als niet-resident onder de winstbelasting uit kunt komen is komen te vervallen.

Er is altijd een winstbelasting van 18%!

Bij de verkoop wordt er 3% ingehouden van de verkoopprijs die opgenomen is in de Escritura, het wordt dus ook voor ingezetenen interessanter een deel van de verkoopprijs buiten de officiële stukken te houden.
Daarna dient u aangifte te doen, er wordt dan berekend hoeveel 18% van de winst is die er gemaakt is op het huis, als dat lager is dan de reeds ingehouden 3% dan krijgt u geld terug, resulteert die 18% tot een hoger bedrag dan moet u geld bijbetalen.
De 3% regeling is een verplichting die rust op de koper omdat de verkoper van onroerend goed dikwijls geen aangifte zal doen en wellicht al in een ander land woont en dus is de 18% winstbelasting moeilijk incasseerbaar.

Overdrachtsbelasting
(=Impuesto de Transmisiones Patrimoniales)
7% van het officieel in de Escritura ingeschreven bedrag. Als u van een projektontwikkelaar koopt, betaalt u IVA.

IVA (BTW)
Als u grond van een projektontwikkelaar koopt betaalt u 16% IVA. Koopt u van een particulier dan is dit 7%. Als u een nieuwbouwhuis koopt van een projektontwikkelaar betaalt u alleen 7% IVA over het geheel.
(deze gegevens zijn waarschijnlijk achterhaald als u dit leest, doe navraag bij ons of op het web)

Bouwbelasting
(=Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras)
Voor de aanvraag van een bouwvergunning wordt tot 2,5% belasting gerekend over de waarde van uw toekomstige woning zoals de architect die aangeeft.

Verhuurd onroerend goed
Als u uw woning (deels of tijdelijk) verhuurt dan bent u 25% belasting verschuldigd over de inkomsten. Verhuurt u via een 'agency' dan zijn die verplicht de 25% in te houden op het bedrag dat u ontvangt uit de verhuur van uw woning.

Meer dan één huis?
Officieel moet u dus elk jaar aangifte doen omdat u vermogensbelasting dient te betalen, velen doen dat niet maar wij adviseren dat wel te doen. Daar zijn verschillende redenen voor te bedenken maar de belangrijkste is wel dat de Spaanse regering wettelijk een recht op u heeft en te allen tijde dit recht tot uitvoering kan brengen.
Nu dat het slecht gaat in Spanje kan het zo maar zijn dat de Spaanse fiscus bij u aanklopt. In 2011 bleek dat huizenbezitters die voorheen geen aangifte hadden gedaan dat alsnog moesten doen en bovendien twee boetes kregen.

Als u meer dan één woning heeft dan moet u niet voor 31 december maar al voor 1 juli aangifte doen over het vorige jaar.


Zeg achteraf nooit: "dat wist ik niet!"

Met CasaCatalunya altijd de kat uit de boom en zeker niet in de zak!

registreren (gratis)