TIENSTAPPENPLAN       REGISTREREN       INLOGGEN

Veel gestelde vragen over Catalonië

Op veel sites die gaan over wonen, werken en vakantie in Spanje/ Catalonië staan rubrieken als 'veel gestelde vragen' en 'waar moet u op letten'.
Goed bedoeld, zonder enige twijfel, maar als u op zoek bent naar die uitzonderingspositie wordt u misschien wel afgeschrikt en komt uw droom nooit uit.
CasaCatalunya probeert een stapje verder te gaan en laat zich niet zo snel uit het veld slaan als de eerste twee banken 'nee' verkopen.

Met deze site tonen wij al het verschil aan dat er is tussen de ene en andere bemiddelaar, immers, op www.CasaCatalunya.nl treft u de informatie gebundeld aan die elders ook wel op het Internet is te vinden maar versnipperd.
Weinigen nemen de moeite om de informatie compleet te tonen. Op deze pagina ziet u onze reactie op een aantal stellingen die wij aantroffen op andere websites.


De huizenmarkt is te vergelijken met die in Nederland

Er zijn twee fundamentele verschillen. 'Wat de gek ervoor geeft' gaat in Catalonië veel vaker op dan in Nederland. De verschillen tussen gebieden zijn enorm.
Prijsstijgingen van twintig procent waren in sommige gebieden normaal, je zag makelaars ook vaak 'schreeuwen' om objecten voor de verkoop.
Krijg je in het zuiden voor 100.000 euro een mooi huis met zwembad, in Catalonië krijg je daar nog niet eens een behoorlijk appartement voor.


Eigen geld is een absolute noodzaak om een huis in Catalonië te kunnen kopen

Onzin. Er zijn wegen om bij voldoende aantoonbaar inkomen een tophypotheek af te sluiten. Zeker, het is niet eenvoudig, maar wij geven u drie voorbeelden waarbij het denkbaar is dat een bank wat verder gaat dan in standaard situaties.

Als uw situatie uitzonderlijk is past daar ook een niet standaard oplossing bij. CasaCatalunya onderzoekt voor u de mogelijkheden.


Een Spaans voorlopig koopcontract is vergelijkbaar met die in Nederland

Deze misvatting heeft velen een financiëel debacle bezorgd. Er is namelijk maar bitter weinig geregeld in een Spaans voorlopig contract. Wij raden in dit soort gevallen aan een onderhandse overeenkomst aan te gaan met de tegenpartij en de makelaars.
Vraag ons welke constructie voor u de meest betrouwbare is. Dit is in alle gevallen ook de meest voordelige omdat de makelaar al een ander belang heeft, namelijk de verkoop van het object. Hij zal zijn diensten derhalve gratis aanbieden.


Een Spaanse/ Catalaanse makelaar werkt voor degene die hem heeft ingehuurd

In principe klinkt dat logisch maar de Catalaanse wet eist dat de makelaar ook de belangen behartigt van de koper. Als hij kennis heeft van bepaalde zaken die van belang zijn voor u dan dient hij u die mede te delen.
Zover niet veel nieuws onder de zon maar besef dat dit enkele jaren geleden wel anders was. Waar wel een groot verschil zit is dat een verkoper met meerdere makelaars in zee kan gaan maar er slechts éé hoeft te betalen. Als een makelaar slim is wint hij uw vertrouwen door u ook wat negatieve aspecten van een huis te vertellen. Wellicht dat u dat waardeert en ermee kunt leven of dit dermate op prijs stelt dat u wellicht een ander huis bij hem koopt.


Een makelaar werkt voor 5 tot 10% van de verkoopsom

Zeker, een makelaar probeert het met u. Zeker de Duitse en Nederlandse verkoopkantoren zullen u voorspiegelen dat 5% het absolute minimum is. Nadeel is voor als u een koper bent deze courtage dikwijls vooraf al is ingecalculeerd door de verkoper.
Veel makelaars zijn bereid te onderhandelen, een vast bedrag bij verkoop komt steeds vaker voor, zeker in gebieden waar de huizenprijzen explosief zijn gestegen maar nu weer aanzienlijk gedaald zijn.


Een advocaat is noodzakelijk als je een huis koopt in Catalonië

Wij doen veel zaken met makelaars die het geen probleem vinden om met een advocaat de verkoop van een huis te regelen. Pas als er een gestor om de hoek komt kijken is de makelaar pas echt op zijn hoede.
Een gestor kent als geen ander de omgeving en mensen. Een advocaat neemt doorgaans te weinig tijd om een dossier echt goed te leren kennen. Ons advies is om eerst eens te praten met een gestor, als u dan meer zekerheid zoekt of professionele juridische begeleiding kunt u altijd nog (via de gestor) een advocaat benaderen.


Kosten koper in Catalonië zijn er niet als ik zelf mijn huis verkoop

Er moet altijd overdrachtsbelasting worden betaald, de notaris werkt ook niet voor niets en als u een makelaar heeft ingeschakeld voor de (ver-) koop dan betaalt u uiteraard ook zijn rekening.
De kosten van een makelaar zijn altijd voor degene die de makelaar een opdracht heeft gegeven, er zijn dus kosten voor de koper en de verkoper.
Wel is het zo dat u de kosten kunt drukken omdat het in spanje gebruikelijk is een deel van de aankoopsom niet op te geven aan de officiële instanties. De koper betaalt daardoor minder overdrachtsbelasting en de verkoper minder belasting op de winst van het huis.


Bezwaard onroerend goed is niet verhuurbaar

Als u via de officiële kanalen een huis verhuurd bent u belasting verschuldigd over de opbrengsten maar als u dit doet via een huurcontract mag u de opbrengsten wel optellen bij uw inkomen, wellicht wordt het daarmee eenvoudiger een hypotheek te verkrijgen.
Wij zijn hier geen voorstander van. Als u een huis koopt wilt u er ook van genieten, besef dat kosten van herstel, maar ook voor het ophalen van het straatvuil en de energienota iedere keer weer terugkomen.
Banken hebben er doorgaans geen probleem mee als u verhuurt.


Een hypotheek regelen in Spanje duurt langer dan in Nederland

Het tegenovergestelde was waar. Als u de vereiste papieren overlegde kon een bankdirecteur meestal binnen twee werkdagen uitsluitsel geven. Vele weten dat als je al wat meer jaren bankiert bij een bank de mogelijkheden nog ruimer zijn en de regels soepel worden gehanteerd.
Wat in Nederland soms maanden kon duren ging in Spanje/ Catalonië in luttele weken door de molen. Dat is voorgoed verleden tijd. Een aanvraag duurt vele maanden en het komt steeds vaker voor dat er meer eisen worden gesteld, zelfs nadat u dacht al zoveel te hebben overlegd.


De Catalaanse hypotheek is ouderwets

Zoals de hypotheek bedacht is maar in veel landen doorontwikkeld tot iets waar niemand nog wat van begrijpt hebben de Spanjaarden het simpel gehouden.
Of u betaalt rente en lost af of u betaalt rente en lost niet af! Wat is er nu simpeler dan dat? De Spaanse hypotheek doet dus wellicht ouderwets aan maar is dat zeker niet.


Een levensverzekering is altijd verplicht

Banken willen u graag aan zich binden, dat kan vooral met een verzekering op uw leven, net als in Nederland is de pensioenvoorziening in Catalonië een zaak tussen u en uw bank, uiteraard, velen hebben een financieel adviseur.
Als u voldoende aantoonbaar inkomen heeft of een groot deel van de geldsom die benodigd is om een stuk grond of een huis te kopen zelf inbrengt is een levensverzekering niet nodig. De bank zoekt in eerste instantie naar zekerheden.


Taxaties kunnen door iedereen plaatsvinden en het oordeel is goed genoeg voor elke bank

De Catalaanse banken hanteren een lijst van de Nationale Spaanse bank, als een taxateur niet op die lijst staat wordt zijn oordeel niet geaccepteerd. Er zijn in het verleden te vaak tegenstrijdige belangen geweest onder taxateurs, onder andere door banden met gemeenten en grootgrondbezitters.


Een inboedelverzekering is verplicht in Catalonië

Nee, een opstalverzekering wel als u een financiering aangaat.


Een N.I.E. nummer (SoFi) moet ik persoonlijk ter plaatse aanvragen

Klopt, dit was anders maar u doet er nu het beste aan zelf de gehele aanvraag en het afhalen te regelen


De rente die ik betaal is soms aftrekbaar op de Nederlandse belastingaanslag

Nee, als u een Nederlandse inschrijving heeft bent u Nederlands belastingplichtig en bent u nimmer hoofdbewoner van een huis in het buitenland. Is dat wel het geval (u verblijft meer dan een half jaar per kalenderjaar in Catalonië bijvoorbeeld) dan bent u automatisch ingezetene van Catalonië en betaalt u daar belasting, dan mag u de rente wel weer aftrekken maar dan moet u uiteraard wel inkomen hebben in Catalonië.
Omdat u nooit in twee EU staten tegelijk belastingplichtig kunt zijn is het ondenkbaar dat u een vakantiewoning (want dat is het dan op dat moment) deels financiert via belastingaftrek in Nederland.


Een bouwdepot is net zo makkelijk te verkrijgen als in Nederland

Als u een nieuw huis koopt in Catalonië is de verkoper dikwijls de bouwer zelf. Wel heeft hij een makelaar om het project te verkopen maar u doet zaken met de aannemer. Hij stelt ook dikwijls een financiering voor, de rente is doorgaans iets lager dan bij de banken.
Iedere keer als er een termijn vervalt betaalt u meer rente aan de bouwer omdat er weer een groter deel van uw huis staat.
Banken zijn terughoudend met bouwdepots en als ze er al toe bereid worden gevonden verstrekken zij in tegenstelling tot de Nederlandse banken niet altijd direct het volledige bedrag. Er worden delen overgemaakt gedurende de bouw. Ook vereist men dat de notaris het object inschrijft op uw naam en dat is iets dat de bouwer dikwijls liever niet wil.


Dubbele belasting betalen is uitgesloten

Indien u bijvoorbeeld vermogensbelasting betaalt in Catalonië kunt u ook in Nederland aangeslagen worden voor uw Spaans onroerend goed. U bent verplicht uw huis aan te geven aan de Nederlandse fiscus en niet verplicht in Spanje vermogensbelasting te betalen.
U ziet, er zijn dus mogelijkheden totaal geen vermogensbelasting te betalen over uw Catalaanse vakantiehuis.


Als ik de Escritura kwijt ben kan iedereen mijn huis verkopen

U krijgt nooit de officiële stukken, die blijven bij de notaris. Bij iedere handeling moeten alle eigenaren hun paspoort laten zien en zelf verschijnen. Op deze wijze wordt het malafide personen bijna onmogelijk gemaakt met uw huis aan de haal te gaan.
Als u overlijdt en uw erfgenamen kunnen de papieren die u in uw bezit had niet vinden dan hebben zij wel een probleem. Er moet dan opnieuw worden vastgesteld dat u bij leven de rechtmatige eigenaar was van het huis.


Een testament is niet strikt noodzakelijk als ik een huis heb in Catalonië

Leg bij een notaris altijd vast wie uw erfgenamen zijn. Met een Nederlands testament heeft u geen zekerheid dat de eigendomsoverdracht soepel verloopt. Voorkom extra leed voor uw nabestaanden.


Als ik alles zelf doe ben ik:

af.

Droomt u rustig door!


Contact met CasaCatalunya

Als u een vraag heeft kunt u alleen per e-mail contact met ons opnemen. De vraag zit in uw hoofd dus als u het op papier zet en ons mailt is dat beter dan dat u ons belt en uw vraag in ons hoofd stopt en dat wij dat vervolgens op moeten schrijven.

Voor u en ons een stuk duidelijker en het voorkomt misverstanden en dus onnodig werk.

CasaCatalunya is niet de eerste de beste. Wij geven heldere adviezen en begeleiden u bij de aan- of verkoop van uw huis in Catalonië en alles wat daar bij komt kijken.

Onze adviezen leiden altijd tot voordelen voor u, per saldo:

...ga dus niet over één nacht ijs.

contact paginaregistreren (gratis)